Tylko około +2% r/r PKB Polski 3 kwartał 2016 (!)? Słabe PMI, CLI, kwartalna produkcja przemysłowa i budowlana

PKB Polski 3 kwartał 2016 +2% r/r tylko? Niestety w takich sytuacjach nie lubię mieć racji :(…