Bezrobocie 2016 najniższe od upadku komunizmu :) Czekałem na ten wpis cztery lata (!) Cykl dziesięcioletni w polskiej gospodarce i na rynku pracy

Bezrobocie 2016 najniższe od upadku komunizmu (!) Uwielbiam pisać o takich rzeczach :) Bezrobocie 2016, według GUSu,…