Bezrobocie w Polsce w październiku 2017 tylko 6,6 % :) RPP brak podwyżek stóp procentowych a wynagrodzenia mocno rosną!

Bezrobocie w Polsce w październiku 2017 6,6 % :) Flash note Cykl dziesięcioletni w polskiej gospodarce i…