Warto widzieć świat takim jakim jest czy takim, jakim chcielibyśmy aby był?

Jak warto widzieć świat? Kiedyś w książce “Freakonomia”,  autorstwa Steven D. Lewit oraz Stephan J. Dubner, przeczytałem, że…