Metody wyceny firmy: Metody porównawcze (metody mnożnikowe) cz.1- Podział na Equity Value oraz Enterprise Value

Metody porównawcze (metody mnożnikowe)  Poza metodą DCF, do wyceny firmy stosuje się również metody porównawcze. Wyróżnia się…