Michał Stopka Inwestor Profesjonalny: patron merytoryczny Konferencji: Inteligencja Finansowa w Trójmieście

Inteligencja finansowa  Mam przyjemność bycia Patronem Merytorycznym Konferencji Inteligencja Finansowa organizowanym przez Studenckie Forum Business Centre Club…