Jak sprawdziły się moje tezy dotyczące polskiej gospodarki dla lat 2009-2012?

Tezy dotyczące Polskiej gospodarki Powrót do pisania bloga to dobry moment na analizę jak (i czy) sprawdziły…