Co to jest: jednostka dominująca, znaczący inwestor, jednostka zależna, współzależna i stowarzyszona, jednostki podporządkowane i powiązane oraz grupa kapitałowa?

Jednostka według ustawy o rachunkowości Analiza grupy kapitałowej, wiąże się z koniecznością zapoznania z kluczowymi kryteriami funkcjonowania jednostek…