Kapitał stały

Kapitał stały Kapitał stały składa się z długoterminowego kapitału, mieszczącego się w pasywach bilansu firmy. Jego dokładna…