MSR 18 (IAS 18): Przychody

MSR 18 Przychody Cele: Przychód w “Założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” w MSR 18 został…