Przykład DCF dla LUKSUS cz.4: Prognoza kosztów operacyjnych

Prognoza kosztów operacyjnych: Prognoza kosztów operacyjnych może składać się z kilku punktów, chociaż na początek warto wymienić…