Metody wyceny spółki: Jak powstaje FCF (free cash flow)?

Metody wyceny spółki: Jak powstaje FCF (free cash flow)? Dochód firmy, który nas interesuje powinien być kategorią…