Prezentacja: Wpływ inwestorów zagranicznych na polską walutę: Konferencja Forex MoneyCon Warszawa wtorek 19.02.2013

Wpływ inwestorów zagranicznych na polska walutę Po prezentacji wygłoszonej na konferencji w Trójmieście, którą później udostępniłem czytelnikom bloga tutaj: Prezentacja: „Dlaczego…