Przykład DCF dla LUKSUS cz.2: Stopa wzrostu przychodów

Stopa wzrostu przychodów w DCF Stopa wzrostu przychodów przysparza często niemałe problemy początkującym inwestorom. Należy wziąć pod…