Przykład DCF dla firmy LUKSUS cz.1: Okres prognozy

DCF przykład dla firmy LUKSUS DCF przykład spółki LUKSUS pozwala nam na wyznaczenie okresu prognozy. Który zależy od…