Wynagrodzenia aż +30% do 2018r.: czas na podwyżkę/zmianę pracy! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy

Wynagrodzenia aż +30% do 2018 r. O takich rzeczach lubię pisać :-) Mam nadzieję, że i tym…