Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych cz.1: Metoda konsolidacji pełnej

Metoda konsolidacji pełnej Metoda konsolidacji pełnej jest jedną z trzech metod konsolidacji sprawozdań finansowych. Polega ona na…