Przykład DCF dla firmy LUKSUS cz.7: Ustalenie stopy dyskontowej, czyli kosztu kapitału

Koszt kapitału w modelu DCF Koszt kapitału w modelu DCF możemy obliczyć za pomocą ustalenia: Stopy dyskontowej,…