Dynamika PKB aż około +2% r/r (!) Zatrudnienie mocno w dół :(

Cykl dziesięcioletni w gospodarce i na rynku pracy: spowolnienie gospodarcze 2019/2020 Zanim przejdziemy do analizy najnowszych danych…