Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych cz.2: Metoda konsolidacji proporcjonalnej

Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych przewidują kolejną metodę konsolidacji. Jest metoda konsolidacji proporcjonalnej. Stosuje…