Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o podniesieniu wieku emerytalnego niesprawiedliwy?

Wyrok trybunału konstytucyjnego o podniesieniu wieku emerytalnego Czy wyrok trybunału konstytucyjnego o podniesieniu wieku emerytalnego jest niesprawiedliwy? W…